javascript PreSelectSurvey

Event box

Debat "How to portray a professor?"

Debat "How to portray a professor?"

Debate on:‘How do we want to portray our professors in 2020?'

Part of the exhibition "how to portray a professor?''

What constitutes a good professor portrait for the Vrije Universiteit Amsterdam? This question is the subject of the exhibition and the debate ‘How to portray a professor’, organised by the WO&MEN@VU network in collaboration with VU Heritage and Collections. Does this involve a painting, a photo or a film? Is it abstract or figurative? Do we see an individual or a team, a researcher or a lecturer? We are eager to hear what students and staff think about this issue. To give you some inspiration, the exhibition also presents a selection from the VU collection of professor portraits.

Debat rondom de vraag:  “Hoe willen wij anno 2020 onze hoogleraren afbeelden?"

Behorend bij de expositie "How to portray a professor?"

Wat is een goed hoogleraarsportret voor de VU? Over deze vraag gaan de expositie en het debat ‘How to portray a professor’ die het WO&MEN@VU netwerk i.s.m. VU Erfgoed en Collecties organiseert. Is dat een schilderij, foto of film? Is het abstract of figuratief? Zien we een individu of een team; een onderzoeker of een docent? We horen graag wat studenten en medewerkers denken. Om je te inspireren zie je op de expositie ook een selectie uit de collectie hooglerarenportretten van de VU.

What appeals to you? Could things be done differently, better?
What appeals to you? Could things be done differently, better? How can we ensure that portraits communicate the spirit of the university? You can give us your opinion and/or present your own example at the exhibition, or during the debate on 25 February 2019. The results will be transformed by WO&MEN@VU into recommendations for the acquisition of new portraits. These recommendations will then submitted to the Executive Board.

Wat spreekt jou aan? Kan het anders, beter?
Wat spreekt jou aan? Kan het anders, beter? Hoe zorgen we voor portretten die de geest van de VU uitstralen? Je kunt je mening en/of een voorbeeld achterlaten bij de expositie of geven tijdens het debat op 25 februari 2019. De uitkomsten worden door het WO&MEN netwerk uitgewerkt tot aanbevelingen voor bij de aanschaf van nieuwe portretten en worden aangeboden aan het CvB.

Workshop and debate
On 25 February, prior to the debate, you can also take part in the ‘Critical Viewing’ workshop. Working in small groups and accompanied by a professor, you will discover all the different elements that are visible in a painting, and what these evoke in viewers. During the subsequent debate, Ruard Ganzevoort (Chief Diversity Officer and Dean of the Faculty of Religion and Theology) and Liselotte Neervoort (Curator of Academic Heritage), among others, with moderation by Hilde van Wijngaarden (WO&MEN@VU and Director of the University Library), will engage in discussion with each other and with the audience about the future of professor portraits at the Vrije Universiteit Amsterdam.

Workshop en debat
Op 25 februari kun je voorafgaand aan het debat ook deelnemen aan de Workshop Kritisch Kijken. In kleine groepjes ga je onder professionele begeleiding kijken wat er precies op het schilderij te zien is, en wat dat oproept bij de kijker. Tijdens het hier opvolgende debat gaan o.a. Ruard Ganzevoort (chief diversity officer en decaan faculteit Religie en Theologie) en Liselotte Neervoort (conservator Academisch Erfgoed) onder begeleiding van Hilde van Wijngaarden (WO&MEN@VU en directeur UB) in discussie met elkaar en de zaal over de toekomst van de hoogleraarportretten aan de VU.

Registration

If you register through this page you are only registered for te debate. Do you want to participate in the workshop too? Register here: https://vu-nl.libcal.com/calendar/expo/workshopkritischkijken

Aanmelden

Als je je via deze pagina aanmeldt, ben je alleen aangemeld voor het debat. Wil je ook deelnemen aan de workshop? Kijk dan hier: https://vu-nl.libcal.com/calendar/expo/workshopkritischkijken

 

Date:
Tuesday, February 25, 2020
Time:
16:00 - 17:00
Time Zone:
Central European Time (change)
Registration has closed.

Location in Google Maps

Event Organizer

Profile photo of Liselotte Neervoort
Liselotte Neervoort

More events like this...