javascript PreSelectSurvey

Event box

Workshop “How to portray a professor?”

Workshop “How to portray a professor?”

Workshop Critical Viewing and debate on:‘How do we want to portray our professors in 2020?'

Part of the exhibition "how to portray a professor?''

What constitutes a good professor portrait for the Vrije Universiteit Amsterdam? This question is the subject of the exhibition and the debate ‘How to portray a professor’, organised by the WO&MEN@VU network in collaboration with VU Heritage and Collections. Does this involve a painting, a photo or a film? Is it abstract or figurative? Do we see an individual or a team, a researcher or a lecturer? We are eager to hear what students and staff think about this issue. To give you some inspiration, the exhibition also presents a selection from the VU collection of professor portraits.

Workshop Kritisch Kijken en debat rondom de vraag:  “Hoe willen wij anno 2020 onze hoogleraren afbeelden?"

Behorend bij de expositie "How to portray a professor?"

Wat is een goed hoogleraarsportret voor de VU? Over deze vraag gaan de expositie en het debat ‘How to portray a professor’ die het WO&MEN netwerk i.s.m. VU Erfgoed en Collecties organiseert. Is dat een schilderij, foto of film? Is het abstract of figuratief? Zien we een individu of een team; een onderzoeker of een docent? We horen graag wat studenten en medewerkers denken. Om je te inspireren zie je op de expositie ook een selectie uit de collectie hooglerarenportretten van de VU.

Workshop and debate

On 25 February, prior to the debate, you can also take part in the ‘Critical Viewing’ workshop. Working in small groups and accompanied by a trained viewer, you will discover all the different elements that are visible in a painting, and what these evoke in viewers. During the subsequent debate, Ruard Ganzevoort (Chief Diversity Officer and Dean of the Faculty of Religion and Theology) and Liselotte Neervoort (Curator of Academic Heritage), among others, with moderation by Hilde van Wijngaarden (WO&MEN@VU and Director of the University Library), will engage in discussion with each other and with the audience about the future of professor portraits at the Vrije Universiteit Amsterdam.

Workshop en debat
Op 25 februari kun je voorafgaand aan het debat ook deelnemen aan de Workshop Kritisch Kijken. In kleine groepjes ga je onder professionele begeleiding kijken wat er precies op het schilderij te zien is, en wat dat oproept bij de kijker. Tijdens het hier opvolgende debat gaan o.a. Ruard Ganzevoort (chief diversity officer en decaan faculteit Religie en Theologie) en Liselotte Neervoort (conservator Academisch Erfgoed) onder begeleiding van Hilde van Wijngaarden (WO&MEN@VU en directeur UB) in discussie met elkaar en de zaal over de toekomst van de hoogleraarportretten aan de VU.

Registration

If you register yourself through this page for the workshop, you are automatically registered for te debate. Is the workshop full and/or do you just want to visit the debate, register here: https://vu-nl.libcal.com/calendar/expo/debatHowtoportrayaprofessor

Aanmelden

Als je je via deze pagina aanmeldt voor de workshop, ben je automatisch aangemeld voor het aansluitende debat. Zit de workshop al vol en/of wil je alleen naar het debat, dan kan je je hier aanmelden: https://vu-nl.libcal.com/calendar/expo/debatHowtoportrayaprofessor

 

Date:
Tuesday, February 25, 2020
Time:
15:00 - 17:00
Location:
Main Building VU de Boelelaan 1105, Amsterdam
Registration has closed.

Location in Google Maps

Event Organizer

Profile photo of Liselotte Neervoort
Liselotte Neervoort

More events like this...