javascript PreSelectSurvey

Event box

Informatiebijeenkomst over de implementatie van Plan-S / Information Session on the Implementation of Plan-S

Informatiebijeenkomst over de implementatie van Plan-S / Information Session on the Implementation of Plan-S

Wil je meer weten over wat Plan S voor jou als onderzoeker gaat betekenen? Heb je vragen over Plan S of wil je hierover met anderen van gedachten wisselen? Kom dan op 24 januari naar de bijeenkomst. De Open Access specialisten van de Universiteitsbibliotheek vertellen dan wat er tot nu toe bekend is over de implementatie van Plan S. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan.


Plan S: strengere eisen stellen aan Open Access publiceren
Vanaf 2020 gaat een groot aantal Europese subsidieverstrekkers - waaronder NWO en ERC – strengere eisen stellen aan Open Access publiceren. Op de UB-website vind je een overzicht van de ontwikkelingen in de afgelopen jaren in de overgang naar Open Access. Van de VSNU-strategie tot en met de lancering van Plan S en Groen Open Access publiceren via de instellingsrepository. De ontwikkelingen in de overgang naar Open Access op een rijtje.
 
Op 31 januari organiseert NWO een consultatiebijeenkomst over Plan S. Mocht u daar niet persoonlijk bij aanwezig kunnen zijn, dan kunt u bij deze gelegenheid input geven die de UB mee zal nemen naar deze consultatiebijeenkomst.

Indien u deze bijeenkomst wilt bijwonen, kunt u zich hieronder aanmelden.

 

 


 

Do you want to know more about what Plan-S will mean for you as a researcher? Do you have questions about Plan-S or do you want to share your thoughts? Then come to the information session on January 24. The Open Access specialists of the University Library will explain what we know so far regarding the implementation of Plan-S.  There will also be ample opportunity to raise questions and discuss Plan-S with each other.

 

Plan S: Stricter demands on Open Access Publishing
Starting in 2020 a large number of European funders – including NWO and ERC – will attach stricter conditions regarding Open Access publishing to their funding opportunities. The University Library website offers an overview of the past developments towards Open Access, from the overall strategy of the VSNU [association of Dutch Universities], up to the launch of Plan-S and the possibilities of Green Open Access publishing in the university’s repository. An overview of developments regarding Open Access.

On January 31st, NWO will organize a  consultation meeting on Plan S. In case you are not able to attend that meeting in person, the information session will offer you an opportunity to provide input for the representatives of the University Library to take to the consultation meeting.

If you wish to attend this event, please register below.

Date:
Thursday, January 24, 2019
Time:
14:30 - 16:00
Location:
Aurora
Audience:
  PhD     Researchers     Staff  
Categories:
  Research Support  
Registration has closed.

Event Organizer

Profile photo of Arjan Schalken
Arjan Schalken

More events like this...